Složitost chování psů (9.4. 2022)

Aktuální informace o semináři:

Na seminář "Složitost chování psů ", který se bude konat v sobotu 9. dubna 2022 v 10-16 hod. v Ponětovicích (okres Brno-venkov, asi 5 km od památníku bitvy tří císařů), se přihlaste do 1.4. 2022 pomocí níže uvedeného přihlašovacího formuláře. Po zaplacení poplatku za seminář 400 Kč převodem na účet: 123-4680430247/0100 (do popisu k platbě prosím uveďte Vaše jméno) a zaslání vyplněného přihlašovacího formuláře obdržíte další organizační informace o semináři.

Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky o chování psů okamžitě použitelné při jejich výchově a výcviku, jež jsou výsledkem našeho dlouholetého výzkumu,  a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi opírající se o prokázaná fakta. Výklad je přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o chování psů a je názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Co je pro všechna chování psů společné neboli v čem se shodují?
 • Jak obecný pohled na chování nám může usnadnit pochopení jednotlivých konkrétních chování psů?
 • Proč je poznání chování psů oproti jiným druhům zvířat mnohem složitější?
 • K čemu je dobré rozlišovat chování na vrozená a naučená?
 • Proč psi projevují vrozená chování zděděná po předcích, přestože je člověk učí zcela jiným chováním?
 • Jak psi mezi sebou vzájemně komunikují?
 • Proč smečkové chování hraje klíčovou roli v životě psů?
 • Proč je teritoriální chování psů mnohem složitější než u jejich předků?
 • Proč je důležité socializovat psy na cizí jedince v rané fázi jejich života?
 • Proč pes projevuje tolik rozmanitých vrozených loveckých chování?
 • Proč není jen jedno vrozené potravní chování psů?
 • Prostřednictvím, kterého vrozeného chování nám psi sdělují, že mají hlad?
 • Proč pořadím krmení psů ze stejné smečky nemůžeme ovlivnit jejich pořadí v hierarchii smečky?
 • Jak spolu vzájemně souvisí smečkové, teritoriální, lovecké a potravní chování?
 • Která chování mezi psy můžeme použít jako model pro pochopení chování psů vůči lidem?

Přihlašovací formulář

na seminář "Složitost  chování psů"