Složitost chování psů

Aktuální termíny:

Složitost chování psů

9. 4. 2022, 10:00 - 16:00, Kulturní dům Ponětovice

Přihlásit

400 Kč


Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky o chování psů okamžitě použitelné při jejich výchově a výcviku, jež jsou výsledkem našeho dlouholetého výzkumu,  a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi. Naučíme Vás rozlišovat, co bylo dosud o chování psů prokázáno od toho, co jsou jen pouhé domněnky. Výklad bude přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o chování psů a bude názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Proč je nezbytné při řešení nejrůznějších problémů v chování psů umět od sebe rozlišit jednotlivá konkrétní chování psů a porozumět podmínkám prostředí, které je spouští?
 • Proč je poznání chování psů oproti jiným druhům zvířat mnohem složitější?
 • Co je pro všechna chování psů společné neboli v čem se shodují?
 • Proč při objasňování vrozených a mnohých naučených chování psů ustrnuli naši i přední světoví odborníci jen v obecné rovině?
 • Proč obecný pohled na chování nám může usnadnit, ale neumožňuje poznat, proč psi projevují jednotlivá chování?
 • Proč nelze poznat chování psů bez jeho rozlišení na vrozené a naučené?
 • Proč u mnoha chování není jednoduché jejich rozlišení na naučené a vrozené chování?
 • Proč psi projevují vrozená chování zděděná po předcích, přestože je člověk učí zcela jiným chováním?
 • Proč nelze rozumět chování psů bez znalosti podmínek prostředí, které je spouští?
 • Jak psi mezi sebou vzájemně komunikují?
 • Co je to smečkové chování psů a která konkrétní chování zahrnuje?
 • Proč smečkové chování hraje klíčovou roli v životě psů a vlků, ale ne již takovou v životě kojotů a šakalů, kteří jsou jejich nejbližší příbuzní?
 • Proč psi jsou schopni vzájemně vnímat své postavení v hierarchii smečky, i když mezi sebou neprojevují žádné vizuální signály dominance či submise?
 • Proč pes nikdy nemůže svému dospělému majiteli projevit dominanci?
 • Proč pořadím krmení psů ze stejné smečky nemůžeme ovlivnit jejich pořadí v hierarchii smečky?
 • Proč je teritoriální chování psů mnohem složitější než u jejich předků?
 • Proč je důležité socializovat psy na cizí jedince již v rané fázi jejich života?
 • Proč psi projevují tolik rozmanitých vrozených loveckých chování?
 • Proč není jen jedno vrozené potravní chování psů?
 • Proč psi projevují takové nadšení, když se vracíme domů?
 • Prostřednictvím, kterého vrozeného chování nám psi sdělují, že mají hlad?
 • Jak spolu vzájemně souvisí teritoriální, lovecké a potravní chování?
 • Proč se četnost výskytu projevů jednotlivých vrozených chování mění s věkem psů?
 • Která chování předků psů můžeme použít jako model pro pochopení chování mezi psy?
 • Která chování mezi psy můžeme použít jako model pro pochopení chování psů vůči lidem?

Nezávazná poptávka

na seminář "Složitost chování psů"

Etologická poradna psů
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!