Složitost chování psů (28.8. 2021)

Aktuální informace o semináři:

Na seminář "Složitost chování psů", který se bude konat v sobotu 28.8. 2021 od 10 hod. do 16-17 hod. v Ponětovicích (okres Brno-venkov, asi 5 km od památníku bitvy tří císařů), se přihlaste do 21.8. 2021 pomocí níže uvedeného přihlašovacího formuláře. Po zaplacení poplatku za seminář 400 Kč převodem na účet: 123-4680430247/0100 a zaslání vyplněného přihlašovacího formuláře obdržíte další organizační informace o semináři. V rámci současných hygienických opatření musí být účastníci přednáškových akcí bez příznaků onemocnění a současně musí mít ukončenou vakcinaci nebo doložit negativní výsledek PCR nebo antigenního testu nebo být maximálně 180 dní od zjištění onemocnění covid-19.

Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky o chování psů okamžitě použitelné při jejich výchově a výcviku, jež jsou výsledkem našeho dlouholetého výzkumu,  a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi opírající se o prokázaná fakta. Výklad je přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o chování psů a je názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Co je pro všechna chování psů společné neboli v čem se shodují?
 • Proč je poznání chování psů oproti jiným druhům zvířat mnohem složitější?
 • Čím se od sebe liší vrozené a naučené chování psů?
 • Proč některá vrozená chování psů je obtížné odlišit od naučených chování?
 • Proč psi projevují některá vrozená chování jen velice zřídka?
 • Proč psi nikdy neprojeví některá vrozená chování vůči svému dospělému majiteli?
 • Proč psi upřednostňují vrozená oproti naučeným chováním?
 • V čem se shoduje a v čem se liší chování psů oproti jejich předkům?
 • Jak znalost chování předků může usnadnit poznání chování psů?
 • Proč při vzájemné komunikaci psi upřednostňují pachovou před vizuální komunikací?
 • Proč pachová komunikace ztěžuje poznání vrozeného chování psů?
 • Proč psi projevují dál vrozená chování zděděná po předcích, přestože je člověk učí zcela jiným chováním?
 • Proč smečkové chování hraje klíčovou roli v životě psů?
 • Proč každý pes má genetické dispozice pro dominantní i submisivní chování?
 • Jak pes instinktivně vnímá postavení dospělých osob a dětí v hierarchii smečky?
 • Proč je teritoriální chování psů mnohem složitější než u jejich předků?
 • Kde všude může pes projevovat teritoriální chování?
 • Je socializace psů vrozené nebo naučené chování?
 • Proč rozlišování jedinců pouze jen na známé a neznámé psovi ztěžuje poznání chování psů?
 • Proč pes projevuje tolik rozmanitých vrozených loveckých chování?
 • Proč není jen jedno vrozené potravní chování psů?
 • Prostřednictvím, kterého vrozeného chování nám psi mohou sdělit, že mají hlad?
 • Proč pořadím krmení psů ze stejné smečky nemůžeme ovlivnit jejich pořadí v hierarchii smečky?
 • Jak spolu vzájemně souvisí smečkové, teritoriální, lovecké a potravní chování?
 • Proč některá chování psů vůči lidem se shodují a jiná se liší v porovnání s chováním vůči psům?

Přihlašovací formulář

na seminář "Složitost  chování psů"