Vše o chování psa jako člena rodiny

Aktuální termíny:

Vše o chování psa jako člena rodiny

8. 10. 2022, 10:00 - 16:00, Kulturní dům Ponětovice

Přihlásit

700 Kč


Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky o chování psů okamžitě použitelné při jejich výchově a výcviku, jež jsou výsledkem našeho dlouholetého výzkumu,  a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi. Naučíme Vás rozlišovat, co bylo dosud o chování psů prokázáno od toho, co jsou jen pouhé domněnky. Výklad bude přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o chování psů a bude názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Proč je nezbytné při řešení nejrůznějších problémů v chování psů umět od sebe rozlišit jednotlivá konkrétní chování psů a porozumět podmínkám prostředí, které je spouští?
 • Proč je poznání chování psů oproti jiným druhům zvířat mnohem složitější?
 • Co je pro všechna chování psů společné neboli v čem se shodují?
 • Jak psi mezi sebou vzájemně komunikují?
 • Co je to smečkové chování psů a která konkrétní chování zahrnuje?
 • Proč pes nikdy nemůže svému dospělému majiteli projevit dominanci?
 • Proč pořadím krmení psů ze stejné smečky nemůžeme ovlivnit jejich postavení v rámci smečky?
 • Proč je teritoriální chování psů mnohem složitější než u jejich předků?
 • Proč je důležité navykat psy na cizí jedince již v rané fázi jejich života?
 • Proč psi projevují tolik rozmanitých vrozených loveckých chování?
 • Proč není jen jedno potravní chování psů?
 • Proč psi projevují takové nadšení, když se vracíme domů?
 • Prostřednictvím, kterého vrozeného chování nám psi sdělují, že mají hlad?
 • Proč se s věkem mění chování psů?
 • Která chování předků psů můžeme použít jako model pro pochopení chování mezi psy?
 • Která chování mezi psy můžeme použít jako model pro pochopení chování psů vůči lidem?

Přihláška

na seminář "Vše o chování psa jako člena rodiny"