Složitost poznání chování psů

Informace o semináři:

V důsledku šíření koronaviru a opatření Vlády ČR nyní žádné semináře neprobíhají.

Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky o chování psů okamžitě použitelné při jejich výchově a výcviku, jež jsou výsledkem našeho dlouholetého výzkumu,  a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi opírající se o prokázaná fakta. Výklad je přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o chování psů a je názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Co je pro všechna chování psů společné neboli v čem se shodují?
 • Proč je poznání chování psů oproti jiným druhům zvířat mnohem složitější?
 • Čím se od sebe liší vrozené a naučené chování psů?
 • Proč některá vrozená chování psů je obtížné odlišit od naučených chování?
 • Proč psi projevují některá vrozená chování jen velice zřídka?
 • Proč psi nikdy neprojeví některá vrozená chování vůči svému dospělému majiteli?
 • Proč psi upřednostňují vrozená oproti naučeným chováním?
 • V čem se shoduje a v čem se liší chování psů oproti jejich předkům?
 • Jak znalost chování předků může usnadnit poznání chování psů?
 • Proč při vzájemné komunikaci psi upřednostňují pachovou před vizuální komunikací?
 • Proč pachová komunikace ztěžuje poznání vrozeného chování psů?
 • Proč psi projevují dál vrozená chování zděděná po předcích, přestože je člověk učí zcela jiným chováním?
 • Proč smečkové chování hraje klíčovou roli v životě psů?
 • Proč každý pes má genetické dispozice pro dominantní i submisivní chování?
 • Jak pes instinktivně vnímá postavení dospělých osob a dětí v hierarchii smečky?
 • Proč je teritoriální chování psů mnohem složitější než u jejich předků?
 • Kde všude může pes projevovat teritoriální chování?
 • Je socializace psů vrozené nebo naučené chování?
 • Proč rozlišování jedinců pouze jen na známé a neznámé psovi ztěžuje poznání chování psů?
 • Proč pes projevuje tolik rozmanitých vrozených loveckých chování?
 • Proč není jen jedno vrozené potravní chování psů?
 • Prostřednictvím, kterého vrozeného chování nám psi mohou sdělit, že mají hlad?
 • Proč pořadím krmení psů ze stejné smečky nemůžeme ovlivnit jejich pořadí v hierarchii smečky?
 • Jak spolu vzájemně souvisí smečkové, teritoriální, lovecké a potravní chování?
 • Proč některá chování psů vůči lidem se shodují a jiná se liší v porovnání s chováním vůči psům?

Nezávazná přihláška

Pošlete nám kontaktní údaje a my Vás budeme po odeznění koronaviru informovat, jak se závazně přihlásit na seminář "Složitost poznání chování psů".