Prevence nežádoucího chování psů

Informace o semináři:

Seminář budeme organizovat v květnu-červnu 2022 podle aktuální situace v souvislosti s epidemií covid-19.

Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky, jak zajistit účinnou prevenci jednotlivých nežádoucích chování psů, jež jsou výsledkem našeho rozsáhlého výzkumu problémového chování psů, a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi opírající se o prokázaná fakta. Výklad je přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o nežádoucím chování psů a je názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Co jsou to nežádoucí chování psů?
 • Proč poznání některých nežádoucích chování psů není snadnou záležitostí?
 • Proč psi skáčou na lidi a jak tomu předcházet?
 • Proč psi tahají na vodítku a jak to řešit?
 • Proč psi koušou do nábytku, obuvi a oděvů a jaká jsou možná řešení tohoto chování?
 • Proč se psi tak rádi toulají a jaké jsou možnosti prevence tohoto chování?
 • Jaké rozmanité příčiny může mít dlouhodobé štěkání, kňučení a vytí psů a jak jim předcházet?
 • Proč psi škrábou na dveře a jak tomu zamezit?
 • Proč psi projevují strach z projíždějících dopravních prostředků, z jízdy v dopravních prostředcích, ze střelby, ohňostrojů, neznámých předmětů, plavání ve vodě, z návštěvy veterinární ordinace a jak to řešit?
 • Jaké jsou rozmanité příčiny močení a kálení psů v domě či v kotci a jak jim předcházet nebo je řešit?
 • Proč psi požírají nebo se válejí ve výkalech či zdechlinách a jak tomu zamezit?
 • Proč někteří psi žerou předměty z umělé hmoty či jiných nestravitelných materiálů?
 • Proč psi roznášejí potravu po místnosti a jak tomu zabránit?
 • Proč psi hrabou na zahradě a jak tomu zabránit?
 • Jaká problémová chování mohou psi projevovat na veřejných prostranstvích a jak jim předcházet?
 • Proč některá problémová chování v prvních týdnech po osvojení psa z útulku mizí, jiná se objevují a další se nemění a jak je řešit?

Nezávazná přihláška

Pošlete nám kontaktní údaje a my Vás budeme po odeznění koronaviru informovat, jak se závazně přihlásit na seminář "Prevence nežádoucího chování psů".