Prevence kousání psů

Informace o semináři:

Seminář budeme organizovat v květnu-červnu 2022 podle aktuální situace v souvislosti s epidemií covid-19.

Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky, jak zajistit účinnou prevenci kousání psů, jež jsou výsledkem našeho dlouhodobého výzkumu agresivního chování psů, a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi opírající se o prokázaná fakta. Výklad je přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o kousání psů a je názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Co spouští kousnutí u psů?
 • Proč zkoumání kousání psů jen v obecné rovině ztěžuje poznání jeho příčin?
 • Proč poznání kousání v rámci jednotlivých konkrétních chování nelze odtrhávat od konkrétních podmínek, za kterých je psi projevují?
 • Proč je důležité umět rozpoznat kousání psů v rámci vrozeného a naučeného chování?
 • Proč nelze výcvikem zcela zamezit kousání psů v rámci jednotlivých vrozených chování?
 • Proč a vůči komu mohou psi projevovat agresi dominantní, submisivní, pohlavní, mateřskou, přesměrovanou nebo ze žárlivosti a jak je řešit?
 • Proč psi nikdy vážně nezraňují členy smečky?
 • Proč se liší intenzita projevů teritoriální agrese u jednotlivých psů a jak ji předcházet?
 • Proč někteří psi projevují teritoriální agresi jen vůči lidem a jiní jen vůči psům?
 • Proč někteří psi projevují teritoriální agresi jen v přítomnosti svého majitele a jiní jen v jeho nepřítomnosti?
 • Kde všude mohou psi projevovat teritoriální agresi?
 • Proč psi vedení muži koušou na veřejných prostranstvích mnohem častěji jiné psy než psi vedení ženami?
 • Kam psi v situacích mimo hru nejčastěji koušou do těla jiné psy?
 • V rámci kterých chování může pes vážně zranit nebo zabít jiného psa a jak tomu předcházet?
 • Proč někteří psi projevují agresivní chování u misky se žrádlem, u hračky či oblíbených předmětů a jak je řešit?
 • Proč psi nikdy neprojeví agresivní chování vůči svému dospělému majiteli u jídelního stolu?
 • Proč kousnutí psa do obličeje není agrese a jak zajistit jeho účinnou prevenci?
 • Co spouští u psa lovení osob, psů, koček, drůbeže či dalších druhů domácích zvířat a jak mu zamezit?
 • Kam psi v situacích mimo hru nejčastěji koušou do těla člověka?
 • V rámci kterých chování může pes vážně zranit člověka a jak tomu předcházet?
 • Jak rozpoznat kousání při hře a mimo hru a jak zamezit hře psa na kousanou s člověkem?
 • Proč někteří psi při hře koušou jen své majitele a jiní jen cizí osoby?

Nezávazná přihláška

Pošlete nám kontaktní údaje a my Vás budeme po odeznění koronaviru informovat, jak se závazně přihlásit na seminář "Prevence kousání psů".