Prevence agresivního chování psů

Aktuální termíny:

Prevence agresivního chování psů

22. 10. 2022, 10:00 - 16:00, Kulturní dům Ponětovice

Přihlásit

700 Kč


Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky, jak zajistit účinnou prevenci kousání psů, jež jsou výsledkem našeho dlouhodobého výzkumu agresivního chování psů, a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi. Naučíme Vás rozlišovat, co bylo dosud o agresivním chování psů a jeho prevenci prokázáno od toho, co jsou jen pouhé domněnky.  Výklad bude přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o agresivním chování psů a bude názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Co spouští kousnutí u psů?
 • Proč neznalost v rámci, kterého konkrétního chování pes projevuje agresi, neumožňuje zajistit její účinnou prevenci?
 • Proč poznání kousání v rámci jednotlivých konkrétních chování nelze odtrhávat od konkrétních podmínek, za kterých je psi projevují?
 • Proč je důležité umět rozpoznat kousání psů v rámci vrozeného a naučeného chování?
 • Proč nelze výcvikem zcela zamezit kousání psů v rámci jednotlivých vrozených chování?
 • Proč a vůči komu mohou psi projevovat agresi dominantní, submisivní, pohlavní, mateřskou, přesměrovanou nebo ze žárlivosti a jak je řešit?
 • Proč psi nikdy vážně nezraňují členy smečky?
 • Proč se liší intenzita projevů teritoriální agrese u jednotlivých psů?
 • Jak předcházet teritoriální agresi psů vůči lidem?
 • Jak předcházet teritoriální agresi mezi psy?
 • Proč někteří psi projevují teritoriální agresi jen vůči lidem a jiní jen vůči psům?
 • Proč někteří psi projevují teritoriální agresi jen v přítomnosti svého majitele a jiní jen v jeho nepřítomnosti?
 • Kde všude mohou psi projevovat teritoriální agresi?
 • Proč psi, kteří nám v útulku projevovali výraznou agresi, budou do měsíce po osvojení našimi velkými kamarády?
 • Proč psi vedení muži koušou na veřejných prostranstvích mnohem častěji jiné psy než psi vedení ženami?
 • Kam psi v situacích mimo hru nejčastěji koušou do těla jiné psy či lidi?
 • V rámci, kterých chování může pes vážně zranit nebo zabít jiného psa, a jak tomu předcházet?
 • Proč někteří psi projevují agresivní chování u misky se žrádlem, u hračky či oblíbených předmětů a jak je řešit?
 • Proč agresivní chování psů u misky se žrádlem není projev dominance?
 • Proč psi nikdy neprojeví agresivní chování vůči svému dospělému majiteli u jídelního stolu? 
 • Jak předcházet kousnutí psa do obličeje člověka?
 • Co spouští u psa lovení osob, psů, koček, drůbeže či dalších druhů domácích zvířat a jak mu zamezit?
 • Kam psi v situacích mimo hru nejčastěji koušou do těla člověka?
 • V rámci, kterých chování může pes vážně zranit člověka, a jak tomu předcházet?
 • Proč někteří psi projevují agresivní chování jen vůči dětem?
 • Jak rozpoznat kousání při hře a mimo hru a jak zamezit hře psa na kousanou s člověkem?
 • Proč někteří psi při hře koušou jen své majitele a jiní jen cizí osoby?
 • Proč někteří psi srážejí na zem svého majitele či jiné osoby?

Přihláška

na seminář "Prevence agresivního chování psů"