Meze a možnosti učení psů

Informace o semináři:

Seminář budeme organizovat v květnu-červnu 2022 podle aktuální situace v souvislosti s epidemií covid-19.

Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky o učení psů okamžitě použitelné při jejich výchově a výcviku, jež jsou výsledkem našeho rozsáhlého výzkumu, a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi opírající se o prokázaná fakta. Výklad je přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o učení psů a je názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Proč se psi tak rádi učí?
 • Shodné a odlišné, co se učí psi v porovnání s tím, co se učí člověk?
 • Proč dobrá znalost chování psů nám může usnadnit jejich výcvik a výchovu?
 • Jak dispozice pro jednotlivá vrozená chování uložená v deoxyribonukleové kyselině (DNA) stimulují změny v mozku psa?
 • Proč výchovou nelze zcela zamezit projevům vrozeného chování psů?
 • Proč je pro psa učení vrozeným chováním?
 • Proč se jednotliví psi učí různě rychle?
 • Proč se psi učí napodobováním?
 • Proč má každý pes trochu jiné naučené chování oproti jiným psům?
 • Proč je někdy obtížné zamezit projevům naučeného chování psů?
 • Jak proces učení stimuluje změny v mozku psa?
 • Čím se liší krátkodobá a dlouhodobá paměť psů?
 • Proč je nezbytné naučená chování psů procesem učení neustále upevňovat?
 • V čem se shoduje a čím se liší učení psů v porovnání s dětmi?
 • Je  povel a poslušnost pro psa to stejné jako pro člověka?
 • V čem se shoduje a v čem se liší učení psů oproti jejich předkům?
 • Jakou má funkci hra ve vztahu k učení psů?
 • Proč mladí psi častěji vyzývají ke hře starší psy než naopak?
 • Proč starší psi si častěji hrají se svým majitelem než se psy?
 • Proč si psi hrají častěji než jejich předci?

Nezávazná přihláška

Pošlete nám kontaktní údaje a my Vás budeme po odeznění koronaviru informovat, jak se závazně přihlásit na seminář "Meze a možnosti učení psů".