Semináře a konzultace online formou

Online semináře a konzultace

Individuální online seminář nebo konzultace na jakékoliv téma o chování psa

Termín konání dle domluvy

Prostřednictvím programu Skype/WhatsApp

Přihlásit

 150 Kč/hod.

Individuální online konzultace na téma "Štěněcí školka - jak vychovat štěně podle našich představ a jak se vyhnout chybám ve výchově štěněte ihned po jeho příchodu do vaší domácnosti? "

Termín konání dle domluvy

prostřednictví programu Skype/WhatsApp


150 Kč/hod.

Komu jsou semináře/konzultace určeny:

Majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře/konzultace:

Poskytne Vám zcela nové poznatky o chování psů okamžitě použitelné v chovatelské praxi, získané během našeho rozsáhlého výzkumu,  o kterých se v knihách běžně nedočtete.  

Průběh semináře/konzultace: 

Setkání probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi. Naučíme Vás rozlišovat, co bylo dosud o chování psů prokázáno od toho, co jsou jen pouhé domněnky. Výklad bude přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem a bude názorně dokumentován na konkrétních příbězích ze života. 

Téma si můžete vybrat z aktuální nabídky seminářů nebo dle Vašeho uvážení v závislosti na problematice, se kterou chcete pomoci.

Přihláška

na online seminář/konzultaci na jakékoliv téma o chování psa