Zahraniční ohlasy na naše články

Názory odborníků na naše články, které jsme uveřejnily v předních světových vědeckých etologických a veterinárních časopisech:

"Perfectly proper study" těmito slovy hodnotí expert na chování psů Alexandra Horowitz, profesorka Columbia University v New Yorku, náš článek "Factors affecting dog jumping on people", který jsme uveřejnili v roce 2017 v časopise "Applied Animal Behaviour Science".

"Something that always seems to get left out of all the reports of dog bites, our behaviour around dogs" (Něco, co se zdá být vždy vynecháno ve všech studiích o kousnutí psů, naše chování v blízkosti psů) touto větou hodnotí "SocialPets Cambridge" náš článek "Human behavior preceding dog bites to the face", který jsme uveřejnili v roce 2015 v časopise "The Veterinary Journal".

"I found a 2015 study reported by animal behavior scientists in Czechoslovakia of considerable interest. This study provides the most in-depth understanding to date of factors associated with facial dog bites inflicted to people" (Zjistil jsem, že studie uveřejněná v roce 2015 československými vědci zabývajícími se chováním zvířat  je velmi zajímavá. Tato studie poskytuje dosud nejhlubší pochopení faktorů spojených s kousnutím psa do obličeje člověka). Takto hodnotí expert na kousání psů Dr. Richard H. Polsky z Los Angeles náš článek "Human behavior preceding dog bites to the face", který jsme uveřejnili v roce 2015 v časopise "The Veterinary Journal".

"The statistical analyses were quite complex, involving logistic modeling; however, the main results are easily described, and there were some interesting findings" (Statistické analýzy byly poměrně složité a zahrnovaly logistické modelování; hlavní výsledky jsou však srozumitelně popsány a studie přinesla některá zajímavá zjištění) touto větou hodnotí expert na chování psů profesor Stanley Coren z University of British Columbia v časopise Psychology Today náš článek "Dog-to-dog bites inside and outside the biting dog's household", který jsme uveřejnili v roce 2022 v časopise "Journal of Veterinary Behavior ".


Citace námi zjištěných originálních poznatků o chování psů v knihách od předních světových autorů:

Gary Landsberg: Behavior. A Guide For Practitioners, An Issue of Veterinary Clinics of North. Elsevier Health Sciences, Philadelphia, 2014.

Adam Miklósi: Dog Behaviour, Evolution, and Cognition. 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2015.

James Serpell: The Domestic Dog. Its Evolution, Behavior and Interactions with People. 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.

Bo Söderström: Hunde erforscht - für die Praxis erklärt. Bonnier Fakta, Stockholm, 2017.

Frank Rosell: Secrets of the Snout: The Dog's Incredible Nose. University of Chicago Press, Chicago, 2018.

Kate Kitchenham:  Hunde: halten, erziehen, beschäftigen. Franckh Kosmos Verlag, Stuttgart, 2019.

Johanna Gibson: Owned, An Ethological Jurisprudence of Property. From the Cave to the Commons. Routledge, New York, 2020.

Clive R. Hollin: An Introduction to Human-Animal Relationships: A Psychological Perspective. Routledge, New York, 2021.

Suzanne Rogers: Canine Behaviour in Mind: Applying Behavioural Science to Our Lives with Dogs. 5M Books Ltd., Great Easton, 2022.

Lowell Ackerman, Gary Landsberg: Behavior Problems of the Dog and Cat. Elsevier, St. Louis, 2023.


Zajímavý rozhovor s profesionálním trenérem psů Brianem Baileym o našem článku o skákání psů na člověka nazvaném "Factors affecting dog jumping on people", který jsme uveřejnili v předním světovém etologickém časopise  "Applied Animal Behaviour Science" v roce 2017. Rozhlasová nahrávka nazvaná "You Say Jump. I say, How High?" byla vysílána na rádiu "Voice of America" a je přístupná ZDE

Přikládáme odkaz na domovskou stránku s asi 400 videi nazvanou Taming the WILD, kde se Brian Bailey věnuje výcviku psů ZDE


Rozhovor v americké televizi ABC o našem článku o interakcích psů na procházkách nazvaném "Factors affecting dog-dog interactions on walks with their owners", který jsme uveřejnili v předním světovém etologickém časopise Applied Animal Behaviour Science v roce 2011. Videonahrávka nazvaná "Study: dogs walked by men are more aggressive" je přístupná na YouTube ZDE