Proces učení psů

Aktuální termíny:

Proces učení psů

19. 11. 2022, 10:00 - 16:00, Kulturní dům Ponětovice

Přihlásit

700 Kč


Komu je seminář určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl semináře:

Poskytne Vám zcela nové poznatky o učení psů okamžitě použitelné při jejich výchově a výcviku, jež jsou výsledkem našeho rozsáhlého výzkumu, a o kterých se v žádné knize nedočtete.  

Průběh semináře: 

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi. Naučíme Vás rozlišovat, co bylo dosud o učení psů prokázáno od toho, co jsou jen pouhé domněnky. Výklad bude přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o učení psů a bude názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah semináře:

 • Proč se psi tak rádi učí?
 • V čem se shoduje a čím se liší učení psů od učení lidí?
 • Proč pouhá znalost metod výcviku nám umožní řešit jen jednoduché problémy v chování psů (např. naučení sednutí psa na povel), ale neumožní řešit složitější problémy (např. prevenci agresivního chování psů)?
 • Proč rozlišení naučeného od vrozeného chování nám usnadní výcvik a výchovu psů?
 • Jak genetické dispozice pro jednotlivá vrozená chování stimulují změny v mozku psů?
 • Čím se liší krátkodobá od dlouhodobé paměti psů?
 • Proč je pro psa učení vrozeným chováním?
 • Proč nejsou genetické dispozice pro jednotlivá vrozená chování  u všech psů stejné?
 • Proč výcvikem lze rozvíjet genetické dispozice pro jednotlivá vrozená chování psů?
 • Jaká vrozená chování rozvíjíme při výcviku psa pro hlídání nemovitostí, pasení dobytka, pachové práce, aportování, vystavování zvěře, přinášení zvěře, při výcviku obrany, při výcviku vodících psů a při výcviku saňových psů?
 • Proč výcvikem nelze zcela zamezit projevům vrozeného chování psů?
 • Jak se psi učí novým dovednostem?
 • Proč se jednotliví psi učí novým dovednostem různě rychle?
 • Proč se každý pes na této planetě v naučených chováních alespoň trochu liší od jiných psů?
 • Proč je někdy obtížné zamezit projevům naučeného chování psů?
 • Jak proces učení dovednostem, pro které psi nemají genetické dispozice, stimuluje změny v mozku psa?
 • Proč je nezbytné naučená chování psů procesem učení neustále upevňovat?
 • V čem se liší učení psů od učení dětí?
 • Je  povel a poslušnost pro psa to stejné jako pro člověka?
 • V čem se shoduje a v čem se liší učení psů oproti jejich předkům?
 • Jakou funkci má hra ve vztahu k učení psů?
 • Proč mladí psi častěji vyzývají ke hře starší psy než naopak?
 • Proč starší psi si častěji hrají se svým majitelem než se psy?
 • Proč si dospělí psi hrají častěji než dospělí vlci?

Přihláška

na seminář "Proces učení psů"