Pochopte chování psů

Informace o kurzu:

V současné době jsme pro Vás připravili dva semináře: "Složitost chování psů" (podrobnější informace ZDE) a "Zdravá výživa psů" (podrobnější informace ZDE). Další semináře a kurzy budeme organizovat podle aktuální situace v souvislosti s epidemií covid-19. 

Komu je kurz určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Cíl kurzu:

Poskytne Vám zcela nové poznatky o chování psů okamžitě použitelné při jejich výchově a výcviku, jež jsou výsledkem našeho dlouholetého výzkumu, a o kterých se v žádné knize nedočtete.

Průběh kurzu:

Probíhá formou diskuse, kdy přednášející a účastníci kladou otázky, a společně na ně hledáme odpovědi opírající se o prokázaná fakta. Výklad je přizpůsoben Vašim dosavadním znalostem o chování psů a je názorně dokumentován na konkrétních příbězích z jejich života.

Obsah kurzu:

 • Co je to chování a proč je poznání chování psů oproti jiným druhům zvířat mnohem složitější?
 • Jak rozpoznat, co bylo dosud o jednotlivých konkrétních chováních psů skutečně prokázáno od velkého množství pouhých nikým neprokázaných domněnek, byť uveřejněných špičkovými odborníky?
 • Jak psi spolu vizuálně, sluchově a pachově komunikují a čím se liší smyslové vnímání (čich, zrak, sluch, chuť, hmat) psů a lidí?
 • Jak psi vizuálně signalizují výzvu ke hře, žebrání o potravu, lovecké chování, pohlavní chování, dominantní chování, submisivní chování a hrozbu?
 • Proč psi upřednostňují pachovou komunikaci před vizuální a proč to ztěžuje poznání jejich chování?
 • Proč jsou psi schopni vnímat emoce projevované člověkem?
 • Proč je pro cílenou výchovu nezbytné umět rozpoznat vrozené od naučeného chování psů, i když to není vždy jednoduché? 
 • Proč psi projevují smečkové, teritoriální, lovecké, potravní, pohlavní a mateřské chování?
 • Proč je smečkové, teritoriální, lovecké, potravní, pohlavní a mateřské chování psů mnohem rozmanitější než u jejich předka vlka a jak nám může chování vlků usnadnit poznání chování psů?
 • V jakém věku lze socializovat psa na osoby, které s ním trvale žijí v jedné domácnosti?
 • Proč každý jednotlivý pes má genetické dispozice jak pro konkrétní projevy dominance, tak i submise?
 • Proč, vůči komu a kde všude se mohou psi chovat teritoriálně?
 • V jakém věku lze socializací výrazně ovlivnit projevy teritoriálního chování psů vůči cizím lidem a psům?
 • Proč přítomnost majitele někdy snižuje a jindy zvyšuje výskyt teritoriálního chování psů?
 • Jaké se u psů vyskytují jednotlivé druhy loveckého a potravního chování a jaké jsou mezi nimi vztahy?
 • Proč některá potravní chování souvisí a jiná nesouvisí s postavením psů v hierarchii smečky? 
 • Proč kastrace nemusí mít vždy vliv na projevy pohlavního chování psů?
 • Proč přibližně do 6 týdnů věku štěňat k nim matka nepustí jiné psy ze smečky?
 • Proč je hra pro psy nástrojem učení a co se formou hry učí?
 • Proč mladší psi častěji vyzývají ke hře starší psy než naopak?
 • Proč si starší psi často pouze hrají jen se svým dospělým majitelem?
 • V čem jsou příčiny pozoruhodných schopností psa učit se novým dovednostem?
 • Jak probíhá proces učení se jednotlivým dovednostem psy?
 • Co je společné a odlišné v procesu učení psa v porovnání s člověkem?
 • Jak se liší vnímání poslušnosti a povelu psem a člověkem a co z toho vyplývá pro výcvik psů?
 • Proč se liší příčiny neposlušnosti u psů a u dětí a co z toho vyplývá pro výchovu psů?
 • Které chování pes-pes nám může usnadnit poznání chování psů vůči lidem?
 • Proč nemá žádný smysl používat vizuální signály dominance při výcviku psů? 
 • Jak lze využít poznatky o vrozeném a naučeném chování při výcviku jednotlivých dovedností psů (hlídání, pasení, pachové práce apod.)?
 • Jak a proč se mění chování psů po jejich osvojení z útulku?
 • Jaké jsou příčiny velké rozmanitosti vzájemných interakcí psů na veřejných prostranstvích?

Nezávazná přihláška

Pošlete nám kontaktní údaje a my Vás budeme po odeznění koronaviru informovat, jak se závazně přihlásit na kurz "Pochopte chování psů".