Pochopte chování psů

Informace o kurzu:

V důsledku šíření koronaviru a opatření Vlády ČR nyní žádné kurzy v rámci Specializovaného studia Univerzity třetího věku Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně neprobíhají. 

Komu je kurz určen:

Je určen majitelům psů, trenérům, pracovníkům útulků, canisterapeutům, kynologům, veterinářům a všem dalším, kteří pracují nebo přicházejí do kontaktu se psy.

Obsah kurzu:

 • Co je to chování, proč je poznání chování psů v porovnání s jinými druhy zvířat složitější a jak rozpoznat, co bylo dosud o jednotlivých konkrétních chováních psů skutečně prokázáno od velkého množství pouhých nikým neprokázaných domněnek, byť uveřejněných špičkovými odborníky?
 • Jak psi spolu vizuálně, sluchově a pachově komunikují a čím se liší smyslové vnímání (čich, zrak, sluch, chuť, hmat) psů a lidí?
 • Jak psi vizuálně signalizují výzvu ke hře, žebrání o potravu, lovecké chování, pohlavní chování, dominantní chování, submisivní chování a hrozbu?
 • Proč psi upřednostňují pachovou komunikaci před vizuální a proč to ztěžuje poznání jejich chování?
 • Proč jsou psi schopni vnímat emoce projevované člověkem?
 • Proč psi projevují a jak se během evoluce vyvinulo smečkové, teritoriální, lovecké, potravní, pohlavní a mateřské chování?
 • Jaké jsou příčiny velké rozmanitosti konkrétních projevů smečkového, teritoriálního, loveckého, potravního, pohlavního a mateřského chování psů?
 • Jak přechází smečkové, teritoriální, lovecké a potravní chování jedno v druhé?
 • Proč jsou konkrétní projevy dominance a submise vrozeným chováním psů a proč je nelze od sebe odtrhávat?
 • Proč, vůči komu a kde všude se mohou psi chovat teritoriálně?
 • Jak a v jakém věku psa lze socializací snížit výskyt teritoriálního chování vůči lidem a psům?
 • Proč přítomnost majitele někdy snižuje a jindy zvyšuje výskyt teritoriálního chování psů?
 • Jaké se u psů vyskytují jednotlivé druhy loveckého a potravního chování a jaké jsou mezi nimi vztahy?
 • Proč kastrace nemusí mít vždy vliv na projevy pohlavního chování psů?
 • Proč do 6 týdnů věku štěňat k nim matka nepustí jiné psy ze smečky?
 • Proč je hra pro psy nástrojem učení a co se formou hry učí?   
 • Proč si někteří dospělí psi hrají jenom se svým majitelem?
 • V čem jsou příčiny pozoruhodných schopností psa učit se novým dovednostem?
 • Jak probíhá proces učení se jednotlivým dovednostem psy?
 • Co je společné a odlišné v procesu učení psa v porovnání s člověkem?
 • Jak se liší vnímání poslušnosti a povelu psem a člověkem a co z toho vyplývá pro výcvik psů?
 • Proč se liší příčiny neposlušnosti u psů a u dětí a co z toho vyplývá pro výchovu psů?
 • Proč nemá smysl používat vizuální signály dominance při výcviku psů? 
 • Jak lze využít poznatky o vrozeném a naučeném chování při výcviku jednotlivých dovedností psů (hlídání, pasení, pachové práce apod.)?
 • Jak a proč se mění chování psů po jejich osvojení z útulku?
 • Jaké jsou příčiny velké rozmanitosti vzájemných interakcí psů na veřejných prostranstvích?

Nezávazná přihláška

Pošlete nám kontaktní údaje a my Vás budeme po odeznění koronaviru informovat, jak se závazně přihlásit na kurz "Pochopte chování psů".