Proč mladí psi častěji vyzývají ke hře starší psy než naopak?

Na frekvenci výskytu hry má vliv věk psů. Štěňata si mnohem častěji hrají než dospělí psi. S narůstajícím věkem klesá u dospělých psů zájem  o hru. Svůj nezájem často projevují hrozbou nebo vzdalováním se od psa, který je vyzývá ke hře. 

Obecně starší psi instinktivně vnímají, že jsou lépe připraveni pro život než mladší psi, a proto si s mladšími psy mají menší zájem pohrát, zatímco mladší psi instinktivně vnímají, že jsou naopak méně připraveni pro život než starší psi, a proto mají větší zájem si pohrát se staršími psy. To je také asi jeden z klíčových důvodů, proč na jedné straně mají štěňata takový zájem o hru s dospělými psy, zatímco dospělí psi si s nimi již tak často hrát nechtějí.

Hru jako formu učení a prostředek přípravy psů na život si vysvětlíme na semináři "Proces učení psů".