Jak odnaučit skákání psa na člověka?

V roce 2017 a 2018 jsme uveřejnili dva články o skákání psů na člověka v předním světovém etologickém časopise Applied Animal Behaviour Science, které přinášejí nový pohled na příčiny a řešení tohoto problémového chování.

Skákání u větších plemen psů je občas doprovázeno dotýkáním se nebo olizováním ústního koutku člověka. U menších plemen to však nebudeme pozorovat, protože obličej stojící osoby je od nich moc vzdálený. To se však může lehce změnit, když si dřepneme, nebo když se nad ně výrazněji nakloníme. Obdobné chování můžeme také pozorovat u štěňat vůči své matce. Olizování nebo dotýkání se čenichem ústního koutku matky je žebráním o potravu, což je vrozené chování psů.

Při odnaučování psa, který dlouhodobě skáče na člověka za účelem olíznutí jeho ústního koutku, můžeme používat různé metody, ale musíme si být vědomi skutečnosti, že ne všechny jsou však správné. Například někteří chovatelé skákajícímu psovi šlapou na zadní nohu nebo mu směrem k jeho hrudníku nastavují koleno. Obě tyto metody jsou sice účinné, když jsou prováděny dostatečně razantním způsobem, ale těžko je můžeme považovat za správné, neboť psa stresují.

Při žebrání o potravu štěňata neskáčou na dospělé psy, protože ti mají svůj čumák na úrovni hlavy štěňat. Tedy odnaučení skákání psů na lidi by mohlo být založeno na napodobení tohoto chování dospělých psů vůči štěňatům. Jinými slovy v situacích, ve kterých psi na nás skáčou za účelem přiblížení se k našemu ústnímu koutku, bychom přiblížili svůj obličej k jejich čumáku, aby na nás nemuseli skákat. Tedy si k nim rychle dřepneme nebo se nad ně výrazně nakloníme. Samozřejmě u psů, kteří již dlouhodobě skáčou na lidi, jim musíme zejména v prvních dnech výcviku ještě navíc fyzicky rukama zamezit, aby na nás nemohli skákat. Pokud náš pes skáče jen na cizí osoby, tak to stejné musíme nacvičit i s nimi.

Podrobněji, proč psi skáčou na lidi, si vysvětlíme na semináři "Prevence nežádoucího chování psů".