Proč je poznání konkrétních chování psů oproti jiným druhům zvířat mnohem složitější?

Proč je poznání konkrétních chování u ostatních druhů zvířat mnohem jednodušší? Důvodem je skutečnost, že divoce žijící druhy projevují téměř pouze vrozená chování, a u druhů žijících s člověkem, s výjimkou psa, také převažují jenom vrozená chování. Proč je poznaní chování psů naopak mnohem složitější oproti ostatním druhům zvířat? Protože u psů se vzájemně prolíná velké množství vrozených chování zděděných po předcích s obrovským množstvím naučených chování získaných od člověka.

Složitost poznání chování psů také vyplývá ze skutečnosti, že psi se učí novým dovednostem napodobováním. Jejich učitelem je většinou člověk a každý člověk se svým chováním trochu liší od jiných osob. Bylo například prokázáno, že ani jednovaječná lidská dvojčata se nechovají identicky. Tedy pes, který žije s daným člověkem, se také bude učit trochu jinému chování v porovnání se psem, který žije s jiným člověkem. To je také jeden z důvodů, proč každý pes bude mít trochu jiné naučené chování. Člověk totiž učí svého psa novým dovednostem nejen vědomě prostřednictvím různých verbálních a neverbálních povelů, ale také nevědomě prostě tím, že se nějak chová.

Chování psů si můžeme představit jako takové klubíčko, jehož rozmotání není vůbec snadnou záležitostí, jak si vysvětlíme na semináři "Složitost chování psů".