V čem se liší učení psů od učení dětí?

Běžnou chybou je, když budeme přistupovat k výchově psů stejně jako k výchově dětí. Někteří vědci dokonce tvrdí, že dospělý pes má schopnost se učit na úrovni dvou a půl letého dítěte. Musíme si však uvědomit, že děti jsou jiným živočišným druhem se zcela jiným vrozeným chováním. Dvou a půl leté dítě má mnohem větší mozek, než má pes, a díky tomu je schopno řešit mnohem složitější problémy, než je schopen dospělý pes. 

Navíc děti ve věku 2-5 let procházejí obdobím vzdoru, zatímco psi nemají žádné genetické dispozice pro takovéto chování, takže je neprojevují. Někdy se nám může jevit, že pes je vzdorovitý, ale ve skutečnosti se jedná o střet mezi vrozeným chováním a učením psa dovednostem, pro které nemá genetické dispozice.

Funkce hry hra je prostředkem přípravy psů na život si vysvětlíme na semináři "Proces učení psů".