Jak předcházet kousnutí psa do obličeje člověka?

V roce 2015 jsme uveřejnili článek o kousání psů do obličeje člověka ve špičkovém světovém vědeckém časopise "The Veterinary Journal", který měl kladný ohlas u chovatelské veřejnosti po celém světě.

Při testování nejrůznějších chování člověka, které mohou spustit kousnutí psa do obličeje, jsme zjistili, že je může spustit z hlediska člověka zcela nevinné chování, jako je například naklánění nad psa, přibližování obličeje k hlavě psa a vzájemné zírání do očí. Ostatní chování, jako je tahání psa za srst či ocas, omezování ho v pohybu, fyzické trestání psa, šlápnutí na jeho nohu a řada dalších, sice mohou spustit kousnutí člověka, ale ne do jeho obličeje. Avšak ne každé naklánění nad psa, přibližování obličeje k jeho hlavě a zírání do jeho očí musí spustit u psa kousnutí do obličeje, protože na jeho výskyt působí velké množství nejrůznějších vnějších a vnitřních vlivů a jejich vzájemných kombinací.

Jak tedy můžeme zajistit účinnou prevenci kousnutí psa do obličeje? Pokud jsme dospělí, tak se nenakláníme, nezíráme do očí, nefoukáme do nosu a nepřibližujeme svůj obličej k hlavě cizího psa. Pokud máme dospívající děti, tak jim vysvětlíme, že naklánění nad našeho nebo cizího psa, vzájemné zírání do očí, přibližování obličeje k hlavě psa a foukání vzduchu do jeho nosu mohou spustit kousnutí do obličeje a s ním spojená možná zranění.

Pokud máme mladší děti, tak jim musíme zamezit, aby projevovaly výše uvedená riziková chování spouštějící kousnutí do obličeje, nebo musí mít pes v jejich přítomnosti náhubek, nebo musí být od psa odděleny. U mladších dětí totiž nestačí jen jim vysvětlit, co nemají se psem dělat, protože mají tendenci si v praxi všechno ověřit, jestli to tak skutečně funguje. Musíme si být rovněž vědomi, že pouhá přítomnost majitele psa nebo rodiče v těsné blízkosti dítěte jen sama o sobě pro zamezení kousnutí nestačí. Máme totiž zjištěno, že i bdělý rodič, který stojí těsně u hlavy psa, nestihne zabránit kousnutí do obličeje dítěte, které se nad psa nakloní například za účelem jeho pohlazení. Důvodem je skutečnost, že kousající pes je mnohem rychlejší než člověk.

Kousnutí psa do obličeje člověka není agrese, ale je to jenom prostředek vizuální komunikace. Co kousnutím do obličeje pes sděluje člověku, se dozvíte na semináři "Prevence agresivního chování psů".