Články ve vědeckých časopisech

V roce 2011 jsme uveřejnili v předním světovém etologickém časopise Applied Animal Behaviour Science článek nazvaný Faktory ovlivňující interakce mezi psy na procházkách s jejich majiteli
(Factors affecting dog-dog interactions on walks with their owners), plná verze, full version. V tomto článku jsme analyzovali vliv faktorů na výskyt očichávání, hry, značení močí, hrozby a kousání pozorovaný u více jak 900 dvojic psů, kteří se náhodně setkali na vycházkách na veřejných místech. Článek měl ohlas ve světových mediích jako National Geographic, Discovery, BBC, ABC a v řadě dalších. Výsledky z tohoto článku byly využity organizací World Animal Protection (WSPA) při tvorbě návrhů o welfare psů pro skotskou a velšskou vládu a byly citovány v několika knihách napsaných předními světovými etology, například v knize The Domestic Dog od Jamese Serpella či v knize Dog Behaviour, Evolution, and Cognition od Adama Miklósiho.


V roce 2015 jsme uveřejnili v předním světovém veterinárním časopise Veterinary Journal článek nazvaný Chování člověka spouštějící kousnutí psa do jeho obličeje (Human behavior preceding dog bites to the face). V tomto článku jsme se zaměřili na zjištění chování osob, které spouští kousání psů do obličeje. Článek měl velký ohlas u chovatelské veřejnosti, přes 12000 osob sdílelo odkaz na tento článek na Facebooku  


V roce 2017 a 2018 jsme uveřejnili v předním světovém etologickém časopise Applied Animal Behaviour Science články nazvané Faktory ovlivňující skákání psů na lidi (Factors affecting dog jumping on people) a Výskyt skákání psů na členy domácnosti vstupující do domu a držící potravu (Incidence of dogs jumping on household members upon entering their home in comparison with holding food). Oba články analyzovaly příčiny skákání psů na člověka.

Napište  nám o plné verze vědeckých článků

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.