Články ve vědeckých časopisech

V roce 2011 jsme uveřejnili v předním světovém etologickém časopise Applied Animal Behaviour Science článek nazvaný Faktory ovlivňující interakce mezi psy na procházkách s jejich majiteli
(Factors affecting dog-dog interactions on walks with their owners), plná verze, full version. V tomto článku jsme analyzovali vliv faktorů na výskyt očichávání, hry, značení močí, hrozby a kousání pozorovaný u více jak 900 dvojic psů, kteří se náhodně setkali na vycházkách na veřejných místech. Článek měl ohlas ve světových mediích jako National Geographic, Discovery, BBC, ABC a v řadě dalších. Výsledky z tohoto článku byly využity organizací World Animal Protection (WSPA) při tvorbě návrhů o welfare psů pro skotskou a velšskou vládu a byly citovány v několika knihách napsaných předními světovými etology, například v knize The Domestic Dog od Jamese Serpella či v knize Dog Behaviour, Evolution, and Cognition od Adama Miklósiho.


V roce 2015 jsme uveřejnili v předním světovém veterinárním časopise Veterinary Journal článek nazvaný Chování člověka spouštějící kousnutí psa do jeho obličeje (Human behavior preceding dog bites to the face). V tomto článku jsme se zaměřili na zjištění chování osob, které spouští kousání psů do obličeje. Článek měl velký ohlas u chovatelské veřejnosti, přes 12000 osob sdílelo odkaz na tento článek na Facebooku  


V roce 2017 a 2018 jsme uveřejnili v předním světovém etologickém časopise Applied Animal Behaviour Science články nazvané Faktory ovlivňující skákání psů na lidi (Factors affecting dog jumping on people) a Výskyt skákání psů na členy domácnosti vstupující do domu a držící potravu (Incidence of dogs jumping on household members upon entering their home in comparison with holding food). Oba články analyzovaly příčiny skákání psů na člověka.


V roce 2021 jsme uveřejnili v předním světovém etologickém časopise Applied Animal Behaviour Science článek nazvaný Faktory související s očicháváním mezi psy na procházkách na veřejných prostranstvích (Factors associated with sniffing behaviors between walking dogs in public places). Článek analyzuje faktory ovlivňující očichávání mezi psy na procházkách se svými majiteli. Přináší nové poznatky o tom, proč psi nejčastěji očichávají hlavu a proč v některých situacích častěji očichávají záď než hlavu. Dále přináší vysvětlení, proč pohlaví psů má vliv na iniciaci vzájemného očichávání mezi psy a proč věk psů má vliv na ukončení vzájemného očichávání mezi psy. Rovněž se věnuje tomu, proč iniciace očichávání má vliv na počet očichávaných míst na těle druhého psa.


V roce 2022 jsme uveřejnili v předním světovém veterinárním časopise Journal of Veterinary Behavior článek nazvaný Kousání mezi psy v domě a mimo dům kousajícího psa (Dog-to-dog bites inside and outside the biting dog's household). V tomto článku jsme uveřejnili nové poznatky o kousání mezi psy v domě a mimo dům kousajícího psa.  Současně v něm uvádíme nová zjištění o vlivu velikosti a pohlaví kousajících psů na kousání do hlavy, krku, trupu a končetin kousnutých psů.

Napište  nám o plné verze vědeckých článků

Vyplňte všechny potřebné údaje a my Vám zašleme Vámi požadovaný článek