Články pro chovatele psů

 V roce 2020 v čísle 6 časopisu Pes přítel člověka vyšel náš článek nazvaný: Hlídač, či kamarád všech? Někdy si majitelé přejí mít dobrého hlídače. Avšak jen samotné přání nestačí, musí také něco vědět o vrozeném a naučeném chování psů.    


V roce 2020 v čísle 5 časopisu Pes přítel člověka vyšel náš článek nazvaný: Pes jako iniciátor pohybové aktivity člověka. V souvislosti s tím, že mnozí z nás tráví většinu času vsedě, narůstá potřeba využití psa jako podněcovatele procházek. Článek se věnuje různým stránkám a souvislostem využití psa jako stimulátoru pohybové aktivity člověka.    


V roce 2020 v čísle 3 časopisu Pes přítel člověka vyšel náš článek nazvaný: Vizuální projevy dominance jako vrozené chování psů. Článek objasňuje, proč jsou jednotlivé vizuální projevy dominance vrozeným chováním psů.  


V roce 2020 v čísle 2 časopisu Pes přítel člověka vyšel náš článek nazvaný: Hra jako příprava psa na život. Článek je zaměřen na hru jako prostředek přípravy psů na život a jak ji využít při výchově a výcviku psů. 


V roce 2020 v čísle 1 časopisu Pes přítel člověka vyšel náš článek nazvaný: Proč mají psi takovou vynikající schopnost se učit? Článek je zaměřen na vynikající dispozice psa učit se novým dovednostem a jak je využít při jeho výcviku a výchově.


V roce 2019 v čísle 11 časopisu Pes přítel člověka vyšel náš článek nazvaný: Jak jednoduše odnaučit skákání psa na člověka? Článek je zaměřen na příčiny skákání psa na člověka a jak jednoduše provádět prevenci tohoto chování.


V roce 2019 v čísle 10 časopisu Pes přítel člověka vyšel náš článek nazvaný: Jak omezit projevy teritoriální agrese psa vůči člověku? Článek je zaměřen na teritoriální agresi a jak navykáním štěněte na cizí osoby můžeme snížit výskyt kousnutí v rámci teritoriálního chování psů.


V roce 2019 v čísle 9 časopisu Pes přítel člověka vyšel náš článek nazvaný: Jak snížit riziko kousnutí psa do obličeje člověka? Článek je zaměřen na chování osob, které spouští kousnutí psa do jejich obličeje, a jak zmenšit riziko výskytu tohoto kousnutí.